Dodenherdenking

Drie herdenkingen in Delft

Omschrijving

Op 4 mei worden burgers en militairen herdacht die op Nederlands grondgebied of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Ook in Delft. In 2022 kan Dodenherdenking in Delft, na twee digitale edities, eindelijk weer fysiek plaatsvinden.

Monumenten

Het programma vindt ook dit jaar plaats bij het Indiëmonument op het Agathaplein, waar een herdenking wordt gehouden ter ere van de gesneuvelde oud-Indië-strijders. Op de Algemene Begraafplaats Jaffa wordt stilgestaan bij iedereen die in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen. Het monument aldaar bevat de namen van de in de eerste meidagen van 1940 gesneuvelde strijders in Delft.

Stille tocht

Ook zal traditiegetrouw een stille tocht gehouden worden vanaf de Markt naar de Nieuwe Plantage. Hiermee herdenken we iedereen die in en buiten Nederland gesneuveld is voor het behoud en herstellen van de vrede.

Herdenkingsdienst

Verder vindt in de Synagoge wederom een herdenkingsdienst plaats. Onder het motto ‘Zolang je naam genoemd wordt, ben je niet vergeten’, worden de namen van de joodse Delftse inwoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen voorgelezen. Na het voorlezen van de namen zal het Jizkor, het gebed ter nagedachtenis aan de gestorvenen, worden uitgesproken.

De Dodenherdenking Delft wordt geproduceerd door creatief conceptbureau De Burgemeesters in opdracht van de Gemeente Delft.

Meer informatie
Voor meer informatie en het aanmelden voor het leggen van kransen of bloemstukken kunt u terecht op www.dodenherdenkingdelft.nl.

Vorig jaar hebben we de herdenking online gevierd, deze is hieronder terug te zien.